Naše triedy

Motýliky
2 – 3 ročné deti
O motýliky sa starajú:
Bc. Ľubica Švecová | Katarína Haragová
Včielky
3 – 4 ročné deti
O včielky sa starajú:
Ľudmila Hriančíková | Ivana Kotuličová
Lienky
4 – 5 ročné deti
O lienky sa starajú:
Iveta Beťková | Mgr. Zuzana Strychová
Žabky
5 – 6 ročné deti
O žabky sa starajú:
Zdenka Poulíková | Mgr. Mária Štrbková