Naše triedy

Motýliky

2 – 3 ročné deti
O motýliky sa starajú:

Ľudmila Hriančíková | Ivana Kotuličová
Včielky

3 – 4 ročné deti
O včielky sa starajú:

Mgr. Zuzana Strychová | Iveta Beťková
Lienky

4 – 5 ročné deti
O lienky sa starajú:

Zdenka Poulíková | Ivana Skokanová
Žabky

5 – 6 ročné deti
O žabky sa starajú:

Bc. Ľubica Švecová | Mgr. Mária Štrbková